Millainen kahvi sellainen yritys Kahvikyselyn tulokset

Hyvä kahvi

Työnantajat voivat työntää luotaan lähes kolmanneksen potentiaalisista työntekijöistä jo haastatteluvaiheessa unohtamalla yksinkertaiset eleet, kuten korkealaatuisen kahvin tai vesilasin tarjoamisen. Tämä on vain yksi Eden Springsin – Euroopan johtavan työpaikkojen juomantarjoajan – teettämän tutkimuksen ajatuksia herättävistä löydöksistä.

Tutkimuksessa* – joka teetettiin työtä etsivien henkilöiden keskuudessa – havaittiin, että lähes kolmasosa (31%) työtä hakevista oli sitä mieltä, että korkealaatuisen kahvin tai teen tarjoaminen saavuttaessa auttoi heitä muodostamaan hyvän mielikuvan yrityksestä. Silti 18 prosentille työtä hakevista ei tarjota ollenkaan juotavaa haastatteluvaiheessa.

Tämän lisäksi korkealaatuisten juomien saatavuus työpaikalla oli tärkeämpää kuin muut työpaikkaedut. Vain 2% ja 6% vastaajista totesivat, että subventoitu kuntosalijäsenyys tai vastaavasti tuettu lastenhoito voisivat vaikuttaa heidän päätökseensä työpaikasta. Sen sijaan lähes puolet (45%) vastaajista sanoivat, että korkealaatuisten kuumien juomien saatavuus työpaikalla on erittäin tärkeää.

Nämä löydökset mukailevat uutisia, joiden mukaan rekrytoijilla on ollut hankaluuksia täyttää ammattitaitoisten työntekijöiden rooleja. Euroopan Komission mukaan** koko maanosan alueella vallitsee puute ammattitaidossa, erityisesti digitaalisessa tietotaidossa.

”Tämänhetkisessä kandidaattijohtoisessa työmarkkinatilanteessa haastateltavat arvioivat työnantajia monien eri tekijöiden kautta,” toteaa Raanan Zilberman , Eden Springsin toimitusjohtaja. ” Erityisesti niche-markkinoilla, joita vaivaa ammattitaidon puute, potentiaalisilla työntekijöillä on varaa valita työntarjoajien välillä.” 

”Me uskomme, että mahdollisuus tarjota työnhakijoille korkealaatuisia juomia voi antaa työnantajille kilpailuedun tämän päivän kilpaillussa rekrytointitilanteessa, jossa jokainen potentiaalinen etu merkitsee. Työnantajien ei tulisi aliarvioida hyvän vieraanvaraisuuden merkitystä vaikeassa markkinatilanteessa.”

Tutustu Eden Springsin tarjoamaan valikoimaan kahvikoneita ja vesiautomaatteja työpaikoille.

*Eden Springsin tutkimus, Iso-Britannia, elokuu 2015 
**EC Education & Training Monitor 2014

Samankaltaiset julkaisut