Tauota työpäiväsi tehokkaaksi

Hyvinvointi työpaikalla

Työpäivän aikaiset kahvi- ja rupattelutuokiot eivät ole pois tehokkaan työn tekemiseltä. Työtaukojen yksi keskeinen merkitys on ennaltaehkäistä voimakasta työpäivän aikaista väsymystä. Tutkimusten mukaan ihminen kykenee tekemään keskittymistä vaativaa työtä yhtäjaksoisesti kolmesta vartista tuntiin. 

Suomalaiset viettävät keskimäärin 60 % valveillaoloajastaan työpaikoillaan. Siksi on tärkeää muistaa huolehtia hyvinvoinnistaan myös työpäivän aikana. 

-    Ihmisen jaksaminen on rajallinen voimavara, joten turvallisuuskriittisissä tehtävissä, kuten lennonjohdossa, on hyvin tarkat säädökset siitä, kuinka paljon työtä voi kerrallaan tehdä. Samoin on asian laita esimerkiksi ammattikuljettajien osalta, toteaa Eden Springsin haastattelema työterveyslaitoksen tutkija Mikael Sallinen

Työtauot virkistävät ja antavat aivoille levon lisäksi aikaa työstää alitajuisesti kesken jääneitä asioita. 

-    Useinhan käy niin, että pidettyämme taukoa jostain kesken jääneestä asiasta oivallamme siitä jotain uutta, Sallinen sanoo. 

Työhyvinvointi tukee yksilöä ja bisnestä

Työpaikan ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, miten työntekijät jaksavat työssään, ja kuinka motivoituneita he ovat kehittymään siinä. Työtauot virkistävät ja auttavat vähentämään työpäivän aikaista stressiä, joka voi puolestaan heijastua negatiivisesti työpaikan yleisilmapiiriin.

Sallisen mukaan työtauot auttavat vähentämään ihmisen sisäsyntyisestä vuorokausirytmistä johtuvaa iltapäiväväsymystä.

-    Iltapäiväväsymyksellä on siis ainakin osittain biologinen perusta aivojen vireyttä säätelevissä mekanismeissa, ja sitä vastaan voidaan varautua rytmittämällä työpäivä niin, että siihen jää tilaa palautumiselle, Sallinen toteaa. 

Käytäväkeskustelut kunniaan

Taukojen keskeinen ajatus on, että työntekijä voisi tänä aikana tehdä jotakin muuta, kuin mitä hän tekee työssään. Joillekin jutusteluhetki vesilasillisen ääressä työkavereiden kanssa antaa uutta energiaa loppupäiväksi. Joku taas voi haluta olla itsekseen, rauhoittua kahvikupin äärellä ja lukea iltapäivälehteä. Tärkeää olisikin, että tauon kokee itse virkistävänä.

Sallinen muistuttaa, että työpäivän aikana on hyvä huolehtia myös riittävästä nesteytyksestä. Vettä kannattaa juoda työpäivän aikana tasaiseen tahtiin, ja kofeiinipitoisia juomia voi nauttia kohtuudella. 

-    Muun muassa kahvi ja muut kofeiinia sisältävät aineet virkistävät. Yleisesti ottaen tauon aikana mahdollisesti nautittujen ruokien ja juomien keskeinen tehtävä on pitää verensokeri tasaisena. Voimakkaat nousut ja laskut johtavat usein väsymykseen ja keskittymisvaikeuksiin.   

 

Samankaltaiset julkaisut