Presenteismi - Paikalla, mutta poissa

Hyvinvointi työpaikalla

Kun työnantajia ennen huolestuttivat työntekijöiden poissaolot ja se, ilmaantuvatko he työpaikalle, nykyään yhä useammat työntekijät kärsivät ns. presenteismistä, eli ovat paikalla, mutta eivät ole tuottavia. 

Presenteismi on yleisempää kuin toistuvat poissaolot ja sen havaitseminen ja hallitseminen on hankalampaa. On arvioitu, että keskimääräinen työntekijä laittaa työhön vain 65–70 % voimavaroistaan. Henkilöstö, joka kärsii presenteismistä saapuu kyllä työpaikalle, mutta tuottaa heikosti, koska tuntevat itsensä sairaaksi, ovat loukkaantuneita, stressaantuneita tai hermostuneita. He ovat paikalla, mutta "muissa maailmoissa". Presenteismin vuoksi tuottavuutta menetetään keskimäärin 7,5 kertaa enemmän kuin poissaolojen vuoksi. 

Presenteismi ei haittaa vain työntekijöiden tuottavuutta. Sillä on suora vaikutus siihen, mitä jää viivan alle. Yksi Yhdysvaltain suurimmista terveydenedistämispalvelujen tarjoajasta havaitsi tutkimuksessaan, että presenteismi maksaa työnantajille vuositasolla yli 180 miljardia dollaria menetettynä tuottavuutena. 

Presenteismistä kärsivällä saattaa olla perusteltu syy olla poissa töistä, mutta he usein tuntevat, että heidän on näyttäydyttävä työpaikalla. Usein he uskovat, että näkyvyys työpaikalla edesauttaa sitä, että he säilyttävät työpaikkansa ja saavat ehkä ylennyksen myöhemmin. Todellisuudessa he saattavat tartuttaa työtoverinsa tai pilata heidän motivaationsa väsymyksellään ja huonolla asenteellaan. Presenteismi on ongelma, johon ei ole helppoa ratkaisua. Asian tiedostaminen ja työntekijöiden tasapainoisen elämän edistäminen on kuitenkin askel ongelman voittamiseen. 

Samankaltaiset julkaisut