Miksi yhtiöt ovat alkaneet välittää

Hyvinvointi työpaikalla

Jatkuvasti kasvava todistusaineisto osoittaa, että henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa suoraan yhtiön menestykseen. Kun suurin osa ihmisistä kuluttaa suurimman osan valveillaoloajastaan töissä, on järkeenkäypää, että työpaikan tulisi olla paikka, josta he ammentavat hyvinvointia. 

Lukuisat kansainväliset yritykset, jotka ovat toteuttaneet työpaikan hyvinvointiohjelmia, voivat vahvistaa sen tosiasian, että hyvinvointi tukee liiketoimintaa. Henkilöstön hyvinvointiin tähtäävissä ponnisteluissa on havaittu seuraavat hyödyt:

•    Työntekijöiden pienentynyt sairastumisriski.
•    Yrityksen kustannussäästöt, jotka syntyvät terveydenhoitokulujen pienentymisestä ja poissaolojen ja työkyvyttömyyden vähenemisestä.
•    Parempi työmoraali ja suhteet työtovereihin.
•    Työntekijöiden kasvanut tuottavuus.
•    Yhtiön taloudellisen tuloksen paraneminen.

Eräissä maailman johtavissa yrityksissä (esim. General Motors, Johnson & Johnson, Procter & Gamble ja Chevron) tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvinvointiohjelmat voivat olla kustannustehokkaita – ne voivat säästää enemmän rahaa kuin niihin kuluu, eli sijoitetun summan tuotto (ROI) on positiivinen. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa verrattiin kymmenessä Fortune 500 -yhtiössä toteutettuja ohjelmia. ROI oli 3,14 dollaria yhtä käytettyä dollaria kohti. 

Yritykset ovat havainneet, että vesiautomaatit ovat yksi helpoimpia ja kustannustehokkaimpia tapoja tuottaa hyvinvointia työpaikalle. Veden tärkeys terveydelle on hyvin tiedossa. Silti monet ihmiset eivät juo tarpeeksi. Tutkimukset osoittavat, että työntekijät, joiden lähistöllä on vesiautomaatti, lisäävät vedenkulutustaan ja sitä kautta terveyttään. 

Samankaltaiset julkaisut