Eden tukee maailman vesipäivää avustamalla puhtaan veden saantia Afrikassa

Edenin maailma

Vuotuisen maailman vesipäivän vietto 22. maaliskuuta on positiivinen muistutus veden maailmanlaajuisesta merkityksestä. Päivä lisää myös huomiota niitä lähes miljardia ihmistä kohtaan, joilla ei ole käytettävissään puhdasta vettä.

Tämän vuoden maailman vesipäivän teemalla – parempi vesi, paremmat työpaikat – halutaan korostaa veden voimaa muuttaa ihmisten elämää. Yhdistyneet Kansakunnat (YK) toteaa, että 1,5 miljardia ihmistä – noin puolet maailman työvoimasta – työskentelee veteen liittyvillä aloilla. Lähes kaikki työpaikat tukeutuvat veteen tavalla tai toisella, vaikka tätä ei aina tule ajatelleeksi.

Koska vedellä on niin keskeinen rooli yrityksellemme, meille on tärkeää tukea sellaisia projekteja, jotka tuovat puhdasta vettä niille jotka sitä eniten tarvitsevat. Me teemme yhteistyötä tarkoin valitun hyväntekeväisyyskumppanin People Help People – One Worldin kanssa auttaen yhteisöjä Keski-Afrikassa pääsemään käsiksi puhtaaseen juomaveteen.

Eräs tukemistamme projekteista oli rakentaa useita puhtaan veden kaivoja Wakiso-alueella. Nämä kaivot tarjoavat juomavettä alueen 1,4 miljoonalle asukkaalle, joista 70 %:lla ei ole puhtaan veden lähdettä.

Vuodelle 2016 lanseeraamme myös uuden projektin Carbon Neutral ® -organisaation kanssa, tukien toista veden infrastruktuuriprojektia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Tietoa projektista

Keskittyen ensisijaisesti Ugandaan, Ruandaan ja Malawiin, projektimme tarjoaa puhdasta juomavettä pienille maalaisyhteisöille korjaamalla sortuneita porausreikiä ja poraamalla uusia. Nämä porausreiät toimivat vesikaivoina asentamalla pystysuoran putken ja vesisiivilän, joiden avulla vettä voidaan eristää maasta. Hiilijalanjälkemme kompensointitoimenpiteemme rahoittavat tämän toiminnan, sekä kaivojen jatkuvan huollon niiden toimivuuden varmistamiseksi.

Vaikuttaen arviolta 3 000 lapseen ja 5 700 aikuiseen, tämä projekti vähentää menestyksekkäästi ripulia sekä kuolemantapauksia paikallisissa yhteisöissä. Lisäksi kaivot säätävät aikaa naisilta ja lapsilta, jotka aikaisemmin joutuivat hakemaan juomavettä tuntien matkan päästä.

Monissa yhteisöissä veden puute vaikuttaa negatiivisesti terveyteen, koulutukseen, tuloihin sekä yleiseen kehitykseen. Näin ollen puhtaan veden tarjoamisella on lukuisia etuja.

Maailman vesipäivällä on täysi tukemme, ja meidän kaikkien tulee ottaa osaa turvallisen veden takaamiseen ympäri vuoden.

Samankaltaiset julkaisut