Ympäristötietoisuus - miksi se on tärkeä yrityksille ja miten sitä voidaan edistää työntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa

Edenin maailma

Kuulemme melkein joka päivä uusia raportteja ihmisten ympäristölle aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista: Lisääntyneet hiilidioksidipäästöt, sulavat jäätiköt, ilmastonmuutos, kasvavat jätekasat - ihmiset ovat vastuussa kaikista näistä muutoksista. Siksi monet yritykset ovat päättäneet osallistua taisteluun paremman ympäristön puolesta. Mutta mitä ympäristötietoisia toimenpiteitä he todella toteuttavat?

Ympäristön huolenpito = terveyden hoito
Tetra Pak -indeksin 2019 kansainvälinen tutkimus vahvistaa, että kuluttajat pitävät ympäristö- ja terveysongelmia kaikista suurimpina ongelmina. Kaksi kolmasosaa vastaajista kokivat, että olemme siirtymässä kohti ekologista katastrofia.

Terveyttä ja ympäristöä on pitkään nähty kahtena erillsenä aiheena, mutta nyt suuntaukset ovat muuttuneet. Lähes kolme viidestä kuluttajasta uskoo heidän terveytensä ja hyvinvointinsa olevan vahvasti yhteydessä ympäristöön. Ympäristöongelmista, jotka aiemmin pidettiin abstrakteina ja kaukaisina, on nyt tullut henkilökohtainen ongelma. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ympäristöongelmien vaikutuksista heihin - paitsi heidän fyysiseen myös henkiseen terveyteen.

Ympäristötietoisuus, etenkin nuorten keskuudessa, on lisääntynyt huomattavasti. Nuoret olettavat olevansa terveempiä ja elävän pidempään kuin omat vanhempansa. Tämä on syy sille että he arvostavat ympäristöystävällistä elämäntapaa. Tämä heijastuu paitsi kuluttajan päätöksessä myös työntekijöiden käyttäytymisessä työpaikalla.

Ympäristöystävällisen ruuan ja juoman kulutus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Syyt tähän näyttävät perustuvan parempaan tietoisuuteen terveydestä ja ympäristöstä. Tuotteet, kuten maito, vesi, kookosvesi tai vihannesjuomat, joita on käsitelty mahdollisimman vähän, ovat suosituimpia juomavaihtoehtoja.

Töissä työntekijät välittävät yhä enemmän tarjotuista eduista, esimerkiksi hedelmien alkuperästä ja siitä, että kahvin ja teen on oltava oikein merkittyjä ja että pakkausten on oltava ympäristöystävällisiä, jotta esimerkiksi pienten muovipullojen kulutus vähenee.

Edenin lähdevesisäiliöt sisältävät 18,9 litraa vettä ja ovat peräisin paikallisista lähteistä. Lähdevesiautomaatit ovat kehitetty kunnioittaen ympäristöä ja ne ovat täydellinen esimerkki tuotteesta, joka on vihreiden suuntausten mukainen. Toinen selkeä suuntaus on lisääntynyt veisjohtoautomaattien käyttö, joissa epäpuhtaudet, sedimentit ja bakteerit poistetaan vesijohtovedestä suodattimen avulla.

Kierrätys - pakkaukset saavat uuden elämän
Pakkauksilla ja erityisesti niiden alkuperällä on tärkeä merkitys, koska kierrätys on ensimmäinen asia, jota monet ihmiset ajattelevat kun puhutaan ekologiasta. Edellä mainitun Tetra Pak Index 2019 -tutkimuksen mukaan neljä viidestä kuluttajasta haluaa maksaa enemmän ympäristöystävällisistä elintarvikkeista ja pakkauksista, kun taas hieman yli kaksi viidestä ovat valmiita maksamaan enemmän terveellisemmästä ruuasta. Kielteinen asenne muoviin on erittäin vahva; Kuluttajat ovat halukkaampia ostamaan tuotteita, joissa on uudelleenkäytettävät pakkaukset tai kierrätyksessä valmistetut pakkaukset.

Muut ympäristötutkimukset osoittavat, että yli puolet tutkituista väitti tuoneensa uudelleenkäytettävän pussin kahden viimeisen kuukauden aikana ostoksille. Samanaikaisesti kolmasosa heistä ilmoitti kieltäytyvänsä ostamasta tarpeetonta muovipussia kaupasta. Siitä huolimatta jopa 70% tutkituista uskoo, että vastuu tuotteiden kierrätyksestä kuuluu valmistajille.

Työympäristössä voi nähdä samanlaisia suuntauksia. Lajittelua ja tietoista jätehuoltoa pidetään perustana. Tämä tietoisuus heijastuu esimerkiksi seuraavissa toimissa:

 • Jokapäiväinen lajittelu
 • Käytettyjen paristojen, polttimoiden tai pullonkorkkien kierrätysastiat
 • Tarrat, jotka muistuttavat kaikkia työntekijöitä suositeltavasta vedenkulutuksesta toimistossa
 • Ohjeet, jotta saippuan annostelu on oikein ja vain kahden paperipyyhkeen käyttäminen, käsien pesemiseksi ja kuivaamiseksi
 • Muistutukset valojen sammuttamisesta huoneesta poistumisen jälkeen tai tietokoneen sammuttaminen työpäivän päätyttyä
 • Viestit, joissa työntekijöitä kehotetaan luopumaan tulostamisesta ja siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön
 • Sammutamaan lämpöpuhaltimet yön yli ja viikonloppuina

Yritykset sijoittavat yhä enemmän uusiokäytettyihin tai kierrätettyihin pakkauksiin ja tuotteisiin. Tämä ei vaikuta pelkästään siihen minkä kuvan yritys antaa itsestään ulkopuolisille,  sillä työntekijät arvostavat myös ympäristötietoisia yrityksiä paljon enemmän.

Eden Springsillä olemme työskennelleet ympäristöystävällisten tuotteiden ja kierrätyksen kanssa jo pitkään - esimerkiksi Edenin lähdevesiautomaattien vesisäiliöitä käytetään vähintään 50 kertaa ennen kierrätystä. Biohajoavia ja kierrätettäviä mukeja on myös saatavilla. Lisäksi vesijohtoautomaattejamme korjataan ja käytetään uudelleen niin kauan kuin mahdollista, mikä vähentää merkittävästi jätteiden määrää.

Nykypäivän ympäristöystävällisessä yhteiskunnassa menestyvän yrityksen on tarjottava asiakkailleen muutakin kuin korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Kuluttajat odottavat sitoutumista ympäristöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjotun ruoan on oltava paitsi terveellistä, myös valmistettu ja jaettu ympäristöystävällisillä menetelmillä. Samalla yritysten, jotka haluavat houkutella työntekijöitä, tulisi myös noudattaa ympäristöystävällistä henkilöstöpolitiikkaa ja käyttää ympäristöystävällistä johtamistapaa.

Ympäristötietoisuus näkyy myös liikenteen ja logistiikan alueilla. On hyvä aloittaa toimenpiteillä, joiden tavoitteena on minimoida tuotteiden määrää varastossa - tilaamalla vain haluttu määrä tavaroita, koordinoida varastot, maksimoida kuorma-autojen kuormitettavuus, yhdistää eri kuormat yhdessä toimituksessa - välttää tyhjäkäyntiä ja käyttää modernia, ympäristöystävällistä logistiikkaa.

Osa yrityksistä keskittyvät kestävään tuotantoon ja ympäristöinnovaatioihin, esimerkiksi vähentämällä lämmityskustannuksia, uusiokäyttämällä tuotannosta aiheutuvia jätteitä ja vähentämällä siten kierrätysjätteet nollaan, tai käyttämällä tuulilasin pesunestettä kapselien muodossa ajoneuvoissaan. Luonnonvarojen kulutusta vähentävien teknisten ratkaisujen käyttö on myös erittäin arvostettu.

Mitä ympäristötoimenpiteitä Eden Springs on toteuttanut?
Eden Springs on ollut aktiivinen osallistuja ympäristötoimissa jo monta vuotta.toiminut kylmien ruokien alalla monien vuosien ajan. Tämän ansiosta Eden Springs on saanut useita CarbonNeutral®-sertifikaatteja. Mutta mitä tämä tarkoittaa?

Eden Springs on ylpeä olemalla CarbonNeutral®!
Hiilijalanjäljen neutraloimiseksi mitattiin kaikki yrityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Myöhemmin toteutettiin laajoja toimenpiteitä näiden päästöjen välttämiseksi.

Toimenpiteisiin kuuluvat:

 • Paperin kulutuksen vähentäminen
 • Kierrätys kaikissa paikoissa
 • Paikallisten lähteiden käyttö turhien ajojen välttämiseksi
 • Hybridi-ajoneuvojen käyttö
 • 100% uusiutuvan energian käyttö
 • Ympäristöystävälliset ratkaisut asiakkaille

Vuodesta 2018 lähtien, yritys on kompensoinut väistämättömät hiilidioksidipäästöt osallistumalla järhestettyihin korvausohjelmiin. Päästösertifikaattien taloudelliset resurssit sijoitetaan sitten uusiutuvaan energiaan kaikkialla Euroopassa.

On monia merkkejä siitä, että elintarviketeollisuus vaikuttaa olevan hyvin ympäristötietoinen. Tässä on suuntaus, jossa sekä terveys että ympäristö ovat päällekkäisiä. Tämän avulla yritykset voivat rakentaa uusia suhteita kuluttajien ja liikekumppaneiden kanssa  ja jakamaan vastuun planeetastamme. Tämä näyttää olevan yhä tärkeämpää, koska yllä mainitut tutkimukset osoittavat edelleen jonkin verran luottamuspulaa elintarvikealan yritysten suhteen, koskien terveyttä ja ympäristönsuojelua. Tämän takia yritysten tulisi laajentaa ympäristötoimenpiteitään entisestään, koska ympäristöystävällinen yritys ei ole vain tehokkaampi, halvempi ja kannattavampi, vaan sitä pidetään myös houkuttelevampana työnantajana.

 •  

Samankaltaiset julkaisut