Vesi ja henkinen suorituskyky

Vesi ja hyvinvointi

Ollaksemme tehokkaita työssä tulee meidän pystyä keskittymään siihen, mitä olemme tekemässä. Vesi on yksi parhaista ja yksinkertaisimmista tavoista lisätä työtehokkuutta. Ihmisen aivokudoksesta 85 % on vettä. Nestevaje vaikuttaa aivojen toimintaan ja tuntuu alentuneena keskittymiskykynä ja heikentyneenä lyhytmuistina sekä päänsärkynä. Päässälaskukyky ja reaktionopeus saattavat myös heikentyä. Syynä tähän on nestehukan aivojen energiantuotantoa vähentävä vaikutus. 

Viimeaikaisissa Britis Journalof Nutrition – lehdessä julkaistuissa nestehukkaa koskevissa tutkimuksissa on koehenkilöillä todettu seuraavien aivotoimintojen heikenneen: yleinen valppaus, mielleyhtymiin perustuva oppiminen, näköhavainnointi, päässälaskukyky, lyhytmuisti ja päättelykyky. Näiden oireiden yhteydessä esiintyi useimmissa tapauksissa myös lisääntynyttä väsymystä sekä päänsärkyä. Välttääksemme suorituskyvyn laskun tulee meidän muistaa juoda vettä säännöllisesti läpi päivän. 

Samankaltaiset julkaisut