Eden Springs tukee tieteen opiskelua Tanzaniassa

Edenin maailma

Euroopan johtava toimistojen juomantarjoaja, Eden Springs, on auttanut puhaltamaan uutta elämää Tanzanialaiseen yläasteeseen, jonka seurauksena useampi opiskelija on valinnut tiedeaineita ja saanut parempia koetuloksia kuin koskaan aikaisemmin. 

Eden Springs on tukenut yläasteita Pohjois-Tanzanian kahvinviljelyalueella vuodesta 2013 osana hyväntekeväisyystoimintaa People Help People – One World (PHPOW) -organisaation kanssa. Eden Springsin tarjoaman uuden laboratoriolaitteiston käyttöönoton jälkeen aikaisin vuonna 2014 Mangi Sabas -yläasteella on nähty 54% lisäys rekisteröidyissä tiedeopiskelijoissa. 

Lisäksi opiskelijoiden koetulokset fysiikassa, kemiassa ja biologiassa ovat kaksinkertaistuneet, ja vuonna 2014 85% opiskelijoista läpäisi fysiikan verrattuna 32% vuonna 2013. Samalla 80% opiskelijoista läpäisi kemian ja biologian kokeet, saman luvun ollessa vain 40% vuonna 2013. 

Raanan Zilberman, Eden Springsin toimitusjohtaja, toteaa: ”Nämä tulokset ovat kannustavia ja osoittavat kuinka opinto-olosuhteiden parantaminen voi dramaattisesti lisätä akateemisia saavutuksia, sekä myöhemmin parantaa näiden nuorten työnsaantimahdollisuuksia. Samalla yleinen elämänlaatu yhteisössä paranee.” 

Lääkäriksi pyrkivä Prisla (16) on yksi ohjelmaan osallistuvien koulujen lupaavista oppilaista. Hän sanoo: ”Organisaation tarjoama tuki on auttanut parantamaan akateemisia suorituksiani laboratoriovälineillä sekä käytännön oppimisella. Koulutukseni on tärkeä sekä minulle että koko maani tulevaisuudelle.” 

Tutkimusten mukaan ruohonjuuritasolle investointi on välttämätöntä Afrikan maille, ja Maailmanpankin raportti osaamisen kehittymisestä osoittaa vuorovaikutuksen hyvän matematiikan, tieteiden ja insinööritieteiden koulutuksen sekä maan parantuneen ekonomisen suorituksen välillä.1 

PHPOW toimii yhdessä Tanzanian koulutuksellisen kansalaisjärjestön Community of Secondary Education Support (COSES) kanssa parantaakseen toisen asteen koulutusta tarjoamalla välttämättömiä koulutarvikkeita. Mathew Tillya, COSES:in ohjaaja, myötäilee Prislan kommenttia ja uskoo, että koulutarvikkeiden saatavuus yritysten, kuten Eden Springsin, kautta on elintärkeää Tanzanian kehitykselle: 

”Me uskomme vahvasti, että maamme tulevaisuus rakentuu laadukkaalle opetukselle toisen asteen kouluissa. Tiede- ja teknologia-aineet ovat tärkeässä asemassa ekonomisen kasvun saavuttamisessa Tanzanian kaltaisissa maissa. Silti alueen kouluissa ei ole tarvittavia välineitä täyden opetussuunnitelman suorittamiseen ja kokeiden läpäisemiseen. Tällaisten ohjelmien ja yritysten, kuten Eden Springsin, tuen ansiosta oppilaidemme tulevaisuus on valoisampi.” 

Zilberman lisää: “Olemme ylpeitä siitä kestävästä vaikutuksesta, jonka tämä ohjelma selvästi saa aikaan Mangi Sabas –yläasteen oppilaisiin. Koulutuksen ja oikean välineistön saatavuus keskeisissä aineissa, kuten tiedeaineissa, on asia, jonka kaikki opiskelijat ansaitsevat.” 

Samankaltaiset julkaisut