Ympäristövaikutustemme vähentäminen sisäisissä toiminnoissa

Ympäristövaikutustemme vähentäminen sisäisissä toiminnoissa
Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia yrityksemme toiminnoissa niin paljon kuin mahdollista, esimerkiksi optimoitujen reittien, pullojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen sekä sähköisen laskutuksen avulla:
 
 • Pullojen pidempi käyttöaika tarkoittaa vähemmän muovijätettä - 1 Edenin lähdevesipullo toimittaa 950 litraa vettä elinaikanaan
 • Uusien juomavesiautomaattien ja kahvikoneiden valinta perustuu Energy Star -suositukseen energiankulutuksen vähentämiseksi
 • Optimoidut reititykset ja jakelupalvelut polttoainetehokkuuden lisäämiseksi ja ympäristövaikutuksien minimoimiseksi
 • Paikalliset lähteet ovat lähellä asiakkaitamme minimoiden ympäristövaikutukset
 • Internetin, sähköpostin ja sähköisen faksauksen ja laskutuksen käyttö paperin käytön vähentämiseksi
 • Materiaalien kierrätys omissa toimistoissamme

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi
Eden minimoi hiilijalanjälkeään kompensoimalla yli 141 000 tonnia hiilidioksidia 9 maassa CarbonNeutral® Product –sertifikaatin avulla:
 
 • Sen jälkeen, kun omat päästömme on mitattu ja vähennetty mahdollisimman alhaisiksi, Eden Springs kompensoi jäljelle jäävät päästöt ostamalla hiilidioksidipäästöoikeuksia saavuttaakseen hiilijalanjäljettömät nettopäästöt.
 • Päästöoikeuksia ostetaan globaaleista päästöjen vähentämishankkeista. Päästöoikeudet luovutetaan vasta, kun hankkeen itsenäinen validointi ja todentaminen on suoritettu.
 • Eden Springs tukee veden infrastruktuurin parantamista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tukemamme veteen liittyvät hankkeet tarjoavat monia etuja ympäristölle ja yhteisöille, mikä ei olisi mahdollista ilman hiilidioksidipäästöoikeuksien myyntiä.
 
Näet CarbonNeutral® Product –sertifikaattimme täältä.

Uusiutuvien energianlähteiden käyttö

Uusiutuvien energianlähteiden käyttö
Edenin toiminta kaikissa 17 Euroopan toimistossamme käyttää nyt energiaa uusiutuvista lähteistä:
 
 • Vesivoimalat
 • Aurinkovoimalat
 • Tuulivoimalat
 
Mitattuamme toimistojemme, varastojemme sekä lähteidemme kaiken sähkön käytön, Eden hankkii saman määrän vihreää energiaa vastaamaan sähkönkulutustamme. Me ostamme eurooppalaisia alkuperätakuita (Guarantees of Origin – GOs), jotka varmistavat että sähkömme on peräisin uusiutuvista lähteistä.
 
Näet CarbonNeutral® Electricity use –sertifikaattimme täältä.