Käyttöehdot

Eden Springs

Oikeudellinen huomautus
 

Tekijänoikeudet 

Web-sivuston sisältö on tekijänoikeuden suojaama © 2015 Eden Springs (tai jos niin on ilmoitettu, sen tytäryhtiöt ja/tai sen lisenssinantajat). Kaikki oikeudet pidätetään. Web-sivustolla olevia tietoja (tekstiä, kuvaa, ääntä tms.) ei saa kopioida, siirtää, levittää tai tallentaa muuhun kuin yksityiseen käyttöön, ellei toisin ole ilmoitettu, eikä ilman Eden Springsiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa. Web-sivuston sisällön muuttaminen on ehdottomasti kielletty. 

Joissain web-sivuston osissa on kuvia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kuvien toimittajille. 

Tuotemerkit 

Ellei toisin mainittu, web-sivustolla olevat merkit, yrityslogot ja symbolit (kuten alla oleva) ovat Eden Springsin tavaramerkkioikeuksien alaisia. 

Vastuuvapauslauseke 

tämän web-sivuston tiedot toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Eden Springs ei ole missään olosuhteissa vastuussa millekään osapuolelle mistään välittömistä, välillisistä, erityisistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän web-sivuston tai minkään muun hyperlinkitetyn web-sivuston käyttämisestä. Vastuuvapaus koskee menetettyjä tuottoja, liiketoiminnan keskeytymistä, tiedonkäsittelyjärjestelmässä olevien ohjelmien tai muiden tietojen menetystä ja muita vahinkoja, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi etukäteen ilmoitettu. 

Eden Springs ei anna minkäänlaisia takuita ja/tai sitoumusta mistään muusta web-sivustosta, joka saattaa olla käytettävissä tämän sivuston kautta. Hyperlinkit muille sivustoille on lisätty vain käytön helpottamiseksi, eikä niiden olemassaolo tarkoita, että Eden Springs hyväksyy tai ottaa mitään vastuuta näiden web-sivustojen sisällöstä tai käytöstä. Käyttäjän on itse ryhdyttävä varotoimiin ja varmistettava, että käyttöön valitulla sivustolla ei ole viruksia, troijan hevosia tai muuta tuhoisaa aineistoa. 

Tällä web-sivustolla olevat tiedot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. 

Tällä sivustolla olevia tietoja voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai ilmoitusvelvollisuutta. 

Web-sivusto saattaa sisältää viittauksia Eden Springsin tuotteisiin, palveluihin tms., joita ei ole julkaistu tai jotka eivät ole saatavana kotimaassasi. Tällaisten tietojen paikkansapitävyyttä ei voida taata erityisesti sen tähden, että tiedot voivat muuttua, niihin voi kohdistua erityisiä edellytyksiä tai vaatimuksia taikka niitä ei välttämättä ole saatavana, eivätkä tällaiset viittaukset tarkoita, että Eden Springs aikoo julkaista näitä tuotteita, palveluja tms. kotimaassasi. Pyydä paikallisedustajaltasi täydelliset tiedot saatavana olevista tuotteista ja palveluista yms. 

Huomautukset, kysymykset ja ehdotukset 

Mitään Eden Springsille lähetettyjä tietoja, pyytämättä lähetettyjä ehdotuksia, ideoita tai muita viestejä ei pidetä luottamuksellisina eikä tekijänoikeuksien alaisena. Lähettämällä Eden Springsille tietoa tai aineistoa myönnät Eden Springsille rajoittamattoman, peruuttamattoman luvan käyttää, jäljentää, asettaa näytteille, muuttaa, lähettää ja levittää tätä aineistoa, ja annat Eden Springsille myös luvan käyttää vapaasti sille lähettämiäsi ideoita, tietoja, taitotietoa tai tekniikoita. 

Web-sivustolta saatavana olevat ohjelmistot 

Tältä verkkosivustolta mahdollisesti saatavana olevat ohjelmistot ("Ohjelmisto") ovat Eden Springsin ja/tai sen toimittajien omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslaeilla. 

Ohjelmistojen käyttöön sovelletaan ohjelmistojen yhteydessä olevien tai niihin mahdollisesti sisällytettyjen loppukäyttäjien käyttöoikeussopimuksien ("Käyttöoikeussopimus") ehtoja. Mikäli Käyttöoikeussopimuksessa ei toisin mainita, Ohjelmiston saa ladata vain loppukäyttäjien käyttöä varten. Käyttöoikeussopimuksen vastainen Ohjelmiston kopiointi tai levitys saattaa aiheuttaa siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. 

Edellä jo mainitun lisäksi ohjelmiston kopiointi tai jäljentäminen muulle palvelimelle tai muualle jatkojäljentämistä tai levitystä varten on ehdottomasti kielletty. Ohjelmistolle annetaan enintään käyttöoikeussopimuksen mukainen takuu. Muun kuin käyttöoikeussopimuksessa annetun takuun lisäksi eden springs ei ota vastuuta mistään ohjelmistoihin liittyvistä takuista eikä ehdoista, mukaan lukien kaikki oletetut takuut ja ehdot soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. 

 

Eden Springs Oy Finland 

asiakaspalvelu@fi.edensprings.com 

Puh. 010 800 700