Edenin arvot

Eden-arvomme ovat meidän tuntomerkkimme ja innoituksemme tulevaisuutta ajatellen. Ne ohjaavat käyttäytymistämme, yrityksemme sisäistä toimintaa, päätöksentekoamme ja suhteitamme asiakkaisiimme, jakelijoihimme ja yhteisöihin, joissa toimimme. Arvot innoittavat meitä kehittymään ja panostamaan onnistuneeseen tulevaisuuteen.

ME VÄLITÄMME

Me välitämme työtovereistamme, asiakkaistamme ja yrityskumppaneistamme, joiden kaikkien kanssa haluamme rakentaa luottamukseen perustuvia ja kestäviä suhteita. 

• Me välitämme työntekijöistämme ja tuemme heitä, jotta he voivat kehittää omaa osaamistaan ja tuntea onnistuvansa 

työssään.

• Omistaudumme asiakkaillemme ja tarjoamme heille parhaita kokemuksia joka päivä korkealaatuisten palveluittemme ja tuotteittemme avulla. 

• Me toimimme aina rehellisesti ja eettisesti, koska uskomme, että Edenin maine on kaikkein tärkein voimavaramme. 

• Me johdamme liiketoimintaamme vastuullisesti ja huolehdimme ympärillä olevista yhteisöistämme ja ympäristöstämme. Haluamme olla osa yhteistä kestävää tulevaisuutta.

ME USKALLAMME

Me uskallamme muuttaa asioita. Meillä on uskallusta kokeilla uusia tapoja, innovoida ja johtaa alaamme eteenpäin. 

• Korostamme luovuutta ja innovointia onnistumisen avaintekijöinä.

• Me uskomme, että jokainen voi vaikuttaa omassa roolissaan ja innoittaa muita osoittamalla eteenpäin suuntautuvaa ajattelua ja ylpeyttä siitä mitä tekee.

• Meillä on pitkän aikavälin näkemys ja strategia, jotka opastavat meitä eteenpäin, ja ketteryyttä sopeutua uusiin tilanteisiin.

ME EROTUMME

Tavoitteemme on erottua kaikessa mitä teemme. Intohimomme olla erinomaisia ohjaa meitä asettamaan korkeita tavoitteita ja kehittymään jatkuvasti. 

• Tavoitteenamme on ylittää asiakkaittemme odotukset osoittamalla innostusta, joustavuutta ja korkeatasoista ammattitaitoa.

• Uskomme, että asiakaskeskeisen tiimityön kautta voimme saavuttaa mahtavia tuloksia. 

• Palveluittemme ja tuotteittemme laatu on keskeinen tekijä onnistumisessamme ja se erottaa meidät kilpailijoistamme. Tavoitteenamme on olla ykkösvaihtoehto vesi- ja kahviratkaisujen tarjoajana.